Політика конфіденційності

Умови користування

 

Цей документ (Умови користування) покликаний врегулювати відносини між користувачами сервісу Ревізіон і ТОВ «Ревізіон», як титульним власником сервісу Ревізіон, доменного імені та прав на використання об`єктів інтелектуальної власності.

Документ поширюється також на відносини, пов`язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є користувачами, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій Користувачів сервісу Ревізіон.

 

Терміни та визначення

 

Для цілей даних Умов застосовуються терміни та визначення в наступному їх розумінні:

 • Ревізіон - перший незалежний український сайт, який займається оцінкою якості сервісу. Це безумовно важливо як для компаній, що продають товари та надають послуги, так і для споживачів, які даними послугами та товарами користуються. Система збирає реальні відгуки, на основі яких, Ви зможете проаналізувати і зробити Ваш сервіс ще кращим та підвищити лояльність Ваших клієнтів. При отриманні негативного відгуку Ви відразу будете проінформовані на e-mail з оцінкою та контактними даними споживача для більш детального аналізу ситуації та подальшого її усунення. Інтернет сервіс містить програмно-апаратну частину, що взаємодіє з базами даних контенту, який дозволяє отримувати інформацію про відгуки клієнтів в зручній для сприйняття формі, а також здійснювати аналіз інформації, брати участь у наповненні ресурсу контентом і спілкуванні, а також замовляти додаткові послуги. Сервіс розташований в мережі Інтернет за адресою: https://revizion.ua.

 • Клієнт - під Клієнтами, у множині, слід розуміти будь-яку юридичну або фізичну особу, інформація про яку розміщена на сайті.

 • Адміністрація Ревізіон - під адміністрацією Ревізіон розуміються уповноважені особи ТОВ «Ревізіон», котре зареєстроване за законодавством України і внесене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за номером 41596400 (ЄДРПОУ).

 • Контент - інформаційне наповнень сервісу Ревізіон, яке складається з фото-, відео-, аудіоматеріалів, ілюстрацій, літературних та інших творів, в тому числі статей і публікацій, довідкової інформації та інших об`єктів інтелектуальної власності.

 • Користувач - під Користувачем розуміється будь-яка особа, яка прийняла ці Умови і яка приступила до використання сервісу Ревізіон, в тому числі незареєстровані відвідувачі.Послуги - для цілей цих Умов під послугами розуміються послуги, роботи і товари, що поставляються Клієнтами.

 

І. Загальна інформація

 • Адміністрація Ревізіон надає користувачеві мережі Інтернет (надалі Користувач) можливість використання Ревізіон на умовах, викладених у цьому призначеному для користувача документі (далі - «Умови»). Умови набувають чинності з моменту підтвердження Користувачем згоди шляхом реєстрації або з моменту початку використання функціями Ревізіон.

 • Надання права користування Ревізіон не може розцінюватися як надання Адміністрацією Ревізіон інформаційних або інших послуг, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму або інших договірних відносин, передбачених законодавством, якщо такі послуги прямо не передбачені цією угодою.

 • Будь-які відносини між Адміністрацією Ревізіон та Користувачем можуть виникати на підставі окремої угоди, умови якої визначаються сторонами.

 • Відносини між Адміністрацією Ревізіон та Користувачем розцінюються як Непоіменований договір безоплатного безстрокового користування контентом Ревізіон, регулювання якого здійснюється виключно у відповідності до цих Умов та чинного законодавства про інтелектуальну власність.

 • Надання контенту має розцінюватися виключно як форма публікації творів.

 • Використання функцій Ревізіон є безоплатним, за винятком функцій, про платність яких Користувач буде повідомлений додатково. У зв`язку з цим, до відносин між Клієнтом і Користувачем не застосовуються норми, що регулюють захист прав споживачів, передбачених законодавством України.

 • Ревізіон являє собою рекомендаційну мережу, яка надає інформацію про (опис, послуги, ціни, відгуки та ін.) на території України.

 • Ревізіон не є довідково-інформаційною системою в розумінні чинного законодавства України.

 • Вся представлена ​​на сайті інформація має виключно рекомендаційний характер і може містити в собі рекламні або інші матеріали, які покликані сформувати у Користувача інтерес до послуг Клієнта.

 • Інформація на сайті не має характеру офіційної, не повинна розцінюватися як публічна пропозиція, оферта або інша форма вираження волевиявлення Адміністрації Ревізіон або третіх осіб про надання послуг на умовах, викладених на сайті.

 • Контент Ревізіон зібраний Адміністрацією відповідно до чинного законодавства України про інформацію і рекламу.

 • Інформація є актуальною виключно на момент її формування. Адміністрація Ревізіон не несе відповідальності за актуалізацію інформації або невідповідність цін, переліку або якості послуг та іншу інформацію.

 • Використовуючи будь-яку функцію сервісу Ревізіон або пройшовши процедуру реєстрації, Користувач вважається таким, що прийняв Умови в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-яким положенням Угоди, Користувач не має права використовувати сервіс Ревізіон. У разі якщо Адміністрацією Ревізіон внесені зміни до Умов в порядку, з якими Користувач не згоден, він зобов`язаний припинити використання сервісу Ревізіон.

 • У разі отримання будь-яких претензій або заперечень Користувача щодо Умов, Адміністрація Ревізіон залишає за собою право не приймати до уваги такі заяви, проінформувавши Користувача про це в тій же формі, в якій було отримано таку заяву.

 • Адміністрація Ревізіон має право змінити дані Умови без письмового повідомлення Користувача. Користувач зобов`язаний відслідковувати будь-які зміни цих Умов самостійно на цій сторінці.

 • Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цих Умов буде визнано недійним у встановленому чинним законодавством України порядку, це не впливає на дійсність інших положень.

 

ІІ. Додаткові послуги

 • Після укладення окремої угоди, Адміністрація Ревізіон зобов`язується розмістити інформацію Клієнтів на умовах, визначених окремою угодою.

 • Пошук інформації про заклади Клієнта проводиться від імені Користувача, після надання інформації, необхідної для пошуку закладу.

 • Після надання Користувачеві інформації про можливості надання обраних послуг, Адміністрація Ревізіон вважається такою, що виконала всі зобов`язання перед Користувачем. Додаткові послуги надаються Адміністрацією Ревізіон на безкоштовній основі, якщо інше не передбачено угодою між Адміністрацією Ревізіон та Користувачем.

 • Додаткові послуги, якщо вони надаються на безоплатній основі, не підлягають регулюванню законодавством про захист прав споживачів.

 • Адміністрація Ревізіон не несе будь-яку відповідальність за якість і можливість надання послуг, пошук яких був здійснений Користувачем.

 • Користувач самостійно обирає один із запропонованих закладів Клієнтів і укладає договір про надання послуг. Адміністрація Ревізіон не є учасником будь-яких відносин між Користувачем і Клієнтом, який надає або зобов`язується надати послуги.

 • Адміністрація Ревізіон має право без будь-яких пояснень відмовити Користувачеві в наданні послуг з пошуку закладів.

 

ІІІ. Використання сервісу 

 • Користувач має право використовувати Ревізіон «як є», тобто в такому вигляді, в якому він представлений на сайті.

 • Адміністрація Ревізіон залишає за собою право внести зміни (видалити, змінити, доповнити, обмежити, зробити платними і т.д.) окремі функції Ревізіон або весь сервіс цілком без будь-якого повідомлення користувача про заплановану зміну.

 • Окремі функції Ревізіон надаються користувачам виключно після проходження процедури реєстрації з створенням облікового запису Користувача.

 • Забороняється будь-яке використання Ревізіон, яке, на думку Адміністрації Ревізіон, може завдати шкоди як самому сервісу Ревізіон (програмної чи апаратної частин), а також Адміністрація Ревізіон або третім особам.

 • Адміністрація Ревізіон має право в будь-який момент обмежити використання сервісу Ревізіон без будь-якого попередження користувачів.

 • Адміністрація Ревізіон також має право обмежити використання сервісу Ревізіон або заборонити доступ до сервісу окремим Користувачам, якщо дії користувачів будуть кваліфіковані як спроба завдати шкоди сервісу Ревізіон, Адміністрації Ревізіон, іншим користувачам або Клієнтам.

 • Будь-яка особа, що використовує Ревізіон в комерційних цілях без письмової згоди Адміністрації Ревізіон, зобов`язується виплачувати Адміністрації Ревізіон 1/4 частину отриманої від такого використання прибутку.

 • Користувачам заборонено: використання нецензурної лексики; розміщення реклами та іншої інформації з метою залучення інтересу до сторонніх ресурсів; публікація відгуків та рекомендацій про заклади, послугами яких вони не користувалися або співробітниками (пов`язаними особами) яких вони є; використання форм відгуків і коментарів не за призначенням (наприклад, тролінг, для розміщення оголошень та ін.); використання контенту Ревізіон без дозволу Адміністрації Ревізіон; розміщення контенту Ревізіон за допомогою фреймів і інших технологій, які дозволяють користувачеві переглядати контент за допомогою сторонніх сайтів; дублювання контенту Ревізіон з посиланням на джерело в обсязі, який явно невиправданий для поставленої мети; застосування технологій, які блокують частину контенту Ревізіон або роботу системи в цілому.

 • Користувачам заборонено маніпулювати відгуками для умисного отримання додаткових благ від закладів. У випадку виявлення Адміністрацією Ревізіон факту такого маніпулювання, такий відгук може не бути опублікований на розсуд Адміністрації Ревізіон.

 • Виключно за зверненням користувача Адміністрація Ревізіон може не публікувати відгук. При цьому, користувач має підтвердити своє волевиявлення по е-mail або за верифікованим номером телефону чи смс - повідомлення.

 

ІV. Інтелектуальна власність

 • Адміністрація Ревізіон є власником доменного імені www.revizion.ua, а також виключним власником прав на об`єкти інтелектуальної власності, представлені на сайті.

 • Використання контенту Ревізіон не припускає передачу прав інтелектуальної власності сервісу Ревізіон, а також об`єкти права інтелектуальної власності, що становлять зміст сервісу або засоби індивідуалізації товарів і послуг.

 • Використання об`єктів права інтелектуальної власності та засобів індивідуалізації, представлених на сайті, можливе виключно з письмової згоди Адміністрації Ревізіон.

 • Об`єкти права інтелектуальної власності та засоби індивідуалізації товарів і послуг, використані при створенні інформаційних блоків, належать їхнім законним власникам.

 • Використання в Ревізіон засобів індивідуалізації закладів Клієнта носить виключно інформаційний характер і має на меті поінформувати відвідувачів сайту про існування закладів і використані ними засоби індивідуалізації.

 • Розміщуючи на сайті інформацію або інші об`єкти права інтелектуальної власності, Користувачі надають Адміністрації Ревізіон виключне право на використання таких об`єктів, в тому числі, але не виключно, видаляти, редагувати, доповнювати, здійснювати переклад і адаптацію, передавати право на використання третім особам за плату або безкоштовно.

 • Адміністрація Ревізіон має право на здійснення контролю і перевірку наданої Користувачем інформації на предмет порушення авторських прав. Користувач згоден, що вся надана ним інформація, включаючи внутрішню переписку за допомогою функцій Ревізіон, може бути перевірена працівниками Адміністрації Ревізіон.

 • У разі підозри на порушення Користувачем авторських прав, Адміністрація Ревізіон надає всю інформацію про Користувача особам, чиї права, на думку Адміністрації Ревізіон, були порушені.

 • У разі порушення Користувачем прав та інтересів третіх осіб, Адміністрація Ревізіон має право пред`явити до Користувача регресні вимоги, за умови відшкодування Адміністрацією Ревізіон наслідків такого порушення.

 • Використання матеріалів, повністю або частково, дозволено тільки з письмового дозволу редакції порталу Ревізіон. Для публікації матеріалів Ревізіон сторонніми ресурсами слід дотримуватися таких вимог: в оформленні статті (лід або перший абзац) використовувати гіперпосилання на повну версію матеріалу на порталі Ревізіон із зазначенням автора матеріалу (редактора порталу Ревізіон); в тексті статті або по завершенні матеріалу вказати першоджерело, використовуючи гіперпосилання на головну сторінку Ревізіон.

 • Адміністрація Ревізіон залишає за собою право відмовити в розміщенні матеріалу або внести свої корективи в умови розміщення. Письмовий дозвіл дійсний протягом встановлених строків, узгоджених сторонами. 

 

V. Конфіденційність

 • Адміністрація Ревізіон зобов`язується вжити всіх необхідних заходів для забезпечення конфіденційності Користувача і збереження його персональної інформації.

 • Адміністрація Ревізіон не несе відповідальності за створення Користувачами профілів із зазначенням інформації, яка має статус загальнодоступної.

 • Користувач надає Адміністрації Ревізіон право використовувати його особисті дані для ідентифікації, у разі порушення ним законодавства або даних Умов. Адміністрація Ревізіон також має право надавати зазначену в цьому пункті інформацію третім особам, державним органам або іншим компетентним суб`єктам у відповідності до чинного законодавства України.

 • Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач надає необмежене в часі право Адміністрації Ревізіон на обробку його персональних даних, які будуть отримані від Користувача або шляхом обміну зі сторонніми сервісами, дозвіл на обробку даних на яких було отримано від Користувача.

 • Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач надає згоду на обробку (передачу) персональних даних третім особам, пов’язаних із Адміністрацією Ревізіон договірними відносинами, а також на отримання інформаційних та рекламних повідомлень від таких третіх осіб. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Ревізіон не зобов`язана повідомляти Користувача про таку обробку (передачу).

 • Обробка персональної даних Користувача здійснюється за його згодою відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних.

 • Адміністрація Ревізіон має право направляти Користувачеві повідомлення про розвиток та оновлення контенту Ревізіон.

 VI. Обліковий запис користувачів

 • Окремі функції Ревізіон надаються виключно після реєстрації на сайті. Реєстрація здійснюється Користувачем добровільно і самостійно шляхом надання особистої інформації, яка необхідна для створення облікового запису Користувача.

 • Користувач зобов`язаний надавати виключно повну і достовірну інформацію відповідно до вимог на сторінці реєстрації. У разі надання невірної (неповної чи недостовірної) інформації Адміністрація Ревізіон має право вимагати від Користувача надати повну і достовірну інформацію. У разі невиконання вимог Адміністрації Ревізіон, Адміністрація Ревізіон має право заблокувати або видалити обліковий запис Користувача без попереднього повідомлення.

 • Адміністрація Ревізіон може зажадати від Користувача підтвердження наданої інформації. У разі не підтвердження або відмови від підтвердження наданої Користувачем інформації, Адміністрація Ревізіон має право заблокувати або видалити обліковий запис Користувача.

 • При реєстрації Користувач повинен вибрати унікальне символьне ім`я облікового запису (логін) Користувача і пароль для доступу до облікового запису. Адміністрація Ревізіон має право відмовити в реєстрації облікового запису, якщо логін або пароль не відповідають вимогам безпеки або логін вже використовується іншим користувачем.

 • Адміністрація Ревізіон має право контролювати доступ до облікового запису Користувача і вживати заходів у вигляді тимчасового блокування і видалення облікового запису при виникненні підозри про несанкціонований доступ до облікового запису.

 • На вимогу Користувача або при порушенні Користувачем будь-якого з пунктів цих Умов, обліковий запис Користувача, в тому числі особисте листування, коментарі та інше, будуть видалені з бази даних Ревізіон. Адміністрація Ревізіон залишає за собою право зберігати вищевказану інформацію у вигляді резервних копій бази даних на випадок виникнення конфліктних ситуацій або запитів про надання такої інформації з боку третіх осіб. Адміністрація Ревізіон не несе відповідальність за завдану моральну шкоду інформацією, що міститься на сайті, якщо зміст такої інформації не порушує чинне законодавство України.

 

VII. Відповідальність 

 • Користувачі несуть повну юридичну відповідальність за будь-які вчинені ними дії, в тому числі розміщення інформації або об`єктів права інтелектуальної власності.

 • Для цілей цих Умов під діями Користувача розуміються особисті дії Користувача, а також дії, які були вчинені з використанням облікового запису Користувача, комп`ютера чи мобільного пристрою, які використовувалися Користувачем для доступу до сайту сервісу Ревізіон.

 • Користувач несе повну юридичну відповідальність за використання свого облікового запису, а також надання доступу до облікового запису (логіна і пароля) третім особам і зобов`язується вжити всіх належних заходів з метою запобігання доступу його облікового запису з боку третіх осіб.

 • Адміністрація Ревізіон не несе відповідальності за невідповідність сервісу Ревізіон потребам або очікуваної пошукової релевантності Користувача. Адміністрація Ревізіон не може гарантувати безперервну, швидку, надійну і без помилок, роботу Ревізіон, а також якість роботи будь-якої функції сервісу, послуг, інформації та ін., отриманих за допомогою Ревізіон.

 • Адміністрація Ревізіон не несе відповідальності за будь-яку шкоду, заподіяну Користувачеві використанням сервісу Ревізіон, якщо така шкода не є правопорушенням відповідно до чинного законодавства та не завдана Адміністрацією Ревізіон навмисно.

 • Адміністрація Ревізіон не несе відповідальності за зміст сайтів, перехід на які стався при відвідуванні посилань, розміщених на сайті Ревізіон. Перехід за посиланнями, які розміщені на сайті Ревізіон, здійснюється Користувачем на свій страх і ризик.

 • Адміністрація Ревізіон не несе відповідальності за моральний стан користувачів при використанні сервісу Ревізіон, за якість і вартість послуг компаній, наданих в інформаційних блоках. 

  

 VIII. Вирішення конфліктів і спорів 

 • Всі конфлікти і спори, що виникають внаслідок використання сервісу Ревізіон, підлягають врегулюванню мирним шляхом за допомогою переговорів.

 • При виникненні конфліктів між користувачами, Адміністрація Ревізіон залишає за собою право провести оцінку ситуації, що склалася, керуючись цими Умовами, і вжити заходів у вигляді блокування або видалення облікового запису користувача, який порушив ці Умови, та наданої ним інформації.

 • Адміністрація Ревізіон має право залучити Користувача в якості третьої особи, свідка чи іншого учасника процесу в разі виникнення конфліктів чи суперечок.

 • Усі правовідносини, які виникають у зв`язку з використанням Ревізіон, підлягають тлумаченню відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин, на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

 • У разі порушення Користувачем даних Умови, Користувач зобов`язаний відшкодувати Адміністрації Ревізіон, понесені нею витрати на правову допомогу в зв`язку з таким порушенням в повному розмірі на підставі договорів і рахунків осіб, які надають юридичні послуги. Відповідні витрати відшкодовуються в судовому порядку незалежно від процесуального статусу Адміністрації Ревізіон (позивач, відповідач, третя особа і т.п.).

 • У разі порушення даних Умов Адміністрація Ревізіон має право застосувати передбачені заходи впливу до Користувача незалежно від термінів такого порушення.